Nermans Historia

Nermans Stämplar, det företag Åke Nerman startade 1921 lade grunden och skapade den röda tråd som genomsyrar vårt sätt att jobba än idag – nämligen att leverera utrustningar för industriell märkning och spårbarhet.

Vi är stolta över vår historia och gläds över att ta företaget in i framtiden! Läs vår historia här.

 

På 1920-talet ökade människors konsumtion i stora delar av Europa och USA.

Varor fraktades över hela världen och behovet av tydlig och korrekt märkning blev nödvändig för att leveranserna skulle hamna rätt. Däremot fanns det stora problem med märkningen. Den färg som användes på träemballage och pappersbalar flöt ut i träfibrerna vilket gjorde märkningen otydlig och solen blekte bort färgen under långa seglatser. Det fanns med andra ord en efterfrågan av bättre produkter när Åke Nerman startar Nermans stämplar år 1921.

I Nermans stämplars sortiment fanns tidigt en helt ny typ av stämplar och färg som fungerade bättre än de som tidigare funnits på marknaden. Men det räcker inte att erbjuda bra produkter, kunderna måste också veta om att man finns.

Det nystartade lilla företaget i Karlstad var därför i behov av att göra en världsomspännande reklamkampanj på 1920-talet. Det låter i efterhand som en omöjlighet, men det var faktiskt precis vad som hände.

Vid den här tiden står nämligen den svenska cellulosaindustrin inför ett expansivt skede. Christian Storjohann, ordförande i Svenska Cellulosaföreningen, kom på idén att de svenska företagen inom cellulosaindustrin kunde gå ihop och göra en gemensam reklamkampanj. Förhoppningsvis kunde den få större genomslagskraft än om varje enskilt företag skulle marknadsföra sig själva. Han tillfrågade Åke Nerman om han hade möjlighet att samordna projektet. Nermans stämplar var visserligen nya i branschen, men hade ett gott rykte. Åke ägde dessutom ett eget tryckeri med erfarenhet av att ta fram marknadsföringsmaterial, så det var ingen slump att det var han som fick frågan. Det var heller ingen nackdel att Åke var en entreprenör med förmågan att nätverka och entusiasmera dem han mötte.

Klicka på bilderna för att se dem i större format

Däremot var det inte helt självklart för Åke att tacka ja till att samordna projektet.

Han insåg visserligen att en sån här marknadsföringsprodukt skulle kunna ha ett otvivelaktigt värde och intresse ute i världen men förstod också att det skulle krävas mycket jobb och medföra en stor finansiell risk.

Slutligen bestämde han sig trots allt för att ta sig an uppdraget.

Reklamkampanjen gjordes i form av ett provalbum som fick namnet

Sample Album of the Products of the Swedish Chemical Pulp Industry.

I albumet kunde företag inom den svenska cellulosaindustrin marknadsföra sina produkter.

En kreativ detalj är att pappersmassan i provalbumet är framtaget av de olika pappersbruken för att läsaren ska kunna jämföra kvalité och utseende bland 70 olika massaprov. Provalbumet finansierades av de 90 annonser som albumet består av. Resultatet blev en unik sammanställning av vad den svenska cellulosaindustrin kunde erbjuda i slutet av 1920-talet.

År 1927 skickades albumet ut till inte mindre än 30 olika mottagare runt om i världen, bland annat till handelsministrar som fanns i Berlin, Rom, London, Washington, Buenos Aires, Montreal, Tokyo, Paris och Wien.

Mottagarna blev lyriska. Ingen hade någonsin sett något liknande och i tidningar hyllades innehållet och utformningen.

Trots att det var cellulosaindustrin som var initiativtagare lyftes särskilt den nya stämpeltekniken som gav ett mycket skarpt stämpelavtryck. 

Som ett bevis på det fick Nermans stämplar motta omsorgsfullt urklippta tidningsartiklar från hela världen som intygade det varma mottagandet.

Exempelvis kom ett urklipp från en industritidning i Japan. Texten är tyvärr oläslig för oss, men så här inför vårt hundraårsfirande har våra nuvarande japanska samarbetspartners hjälpt oss med översättningen.

Artikelförfattaren hyllar provalbumet och skriver att de aldrig sett något liknande och att de uppskattar utformningen. De berömmer också den höga kvalité som produkterna har, textens lättillgänglighet och att albumet är väl genomarbetat. I artikeln nämns också Nermans stämplar i Karlstad.

Så här i efterhand kan vi konstatera att Åke tog rätt beslut när han valde att sammanställa provalbumet, trots att vi kan anta att det krävde en stor arbetsinsats. Vi kan inte veta exakt hur han tänkte, men kanske såg han det här uppdraget som sin stora chans. Han hade ett nytt och okänt företag, samtidigt som han visste att det fanns en värld som behövde hans produkter. 

Kanske hoppades han på att provalbumet skulle kunna sätta Nermans stämplar på världskartan. Det var i alla fall så det blev.

Hur Nermans stämplar för nära hundra år sedan lyckades med att ta fram en så fin produkt utifrån dåtidens teknik vet vi inte helt säkert. Det unika är tryckens kvalité på de olika typerna av pappersmassa i proverna. Däremot vet vi att provalbumet blev en stor anledning till att Nermans stämplar växte och fick möjlighet att redan på 1920-talet nå ut i världen.