Nermans Märksystem

Specialisten på märkning
Produktmärkning • Spårbarhet • Identifiering
Nermans Märksystems verksamhet består av marknadsföring och försäljning av främst agenturbaserade utrustningar och förnödenheter för industriell produktmärkning, spårbarhetsmärkning och märkning för identifiering.

Vår verksamhet utgår från Karlstad men hela landet är vår hemmamarknad. Vi exporterar en del och då främst till den nordiska marknaden.

Vår historia går tillbaka till 1921, då med firmanamnet Nermans Stämplar. Historien är vi stolta över, den har gett oss mycket erfarenhet och lärdomar framför allt i att skapa och behålla långsiktiga relationer med såväl kunder som leverantörer.

Under många år var trävarumarknaden dominerande och dess behov av märkning för spårbarhet och identifiering. Vi erbjöd då mestadels egenutvecklade produkter.
Efter hand breddades verksamheten och tyngdpunkt riktades mot industrin i stort och dess produktmärkningsbehov. Med starka och noga utvalda agenturer och samarbetspartner kunde denna omorientering ske.

Grundläggande drivkrafter för oss har alltid varit att utveckla företaget och erbjuda våra kunder bästa lösningar. Våra framgångsfaktorer är vår kompetenta och engagerade personal som i kombination med ett brett produktsortiment skapar ett starkt företag inom produktmärkning.
Våra kompetenta säljare drivs av entusiasm att lösa kundens märkbehov och skapa långvariga relationer byggda på förtroende.

Vi välkomnar frågor som:
– Jag behöver spårbarhetsmärkning på min produkt. Hur ska jag märka den?
Då svarar vi upp med vår samlade kompetens och ger förslag på vilket sätt och med vilken teknisk lösning.