Nermans Märksystem

Service och Support

Nermans är en komplett partner för märkning

Service och Support är mycket viktiga faktorer när man ska bedöma en produkts värde. Till detta är en korrekt installation grunden för en långvarig och väl fungerande produkt.

För att kunna tillmötesgå de allt större kraven på god service i samband med installation, driftsättning och förebyggande underhåll har vår teknik och serviceorganisation utvecklat ett samarbete med Arvika Montage AB och CodeIT.

Samarbetet ger också trygghet för kunden då vi tillsammans har rikstäckande service och support på levererad mjukvara och/eller märkutrustning. Tillsammans är vi alltid stöttepelare när det gäller lösningar och produkter levererade av oss. För oss ligger fokus på att kundupplevelsen skall vara så positiv som möjligt och vi värdesätter relationen med våra kunder genom att ha hög tillgänglighet och snabba återkopplingar.

Vår samlade erfarenhet kan erbjuda er:

  • Serviceorganisation med bred teknisk kompetens.
  • Nyckelfärdiga lösningar med support och serviceavtal.

Teknikkompetens när det gäller kompletta lösningar för produktmärkning, identifiering och spårbarhet.