Porelon

Färgrullar för virkesmärkning

Porelon är ett kemiföretag från Nashville, USA med erfarenhet av innovativa märklösningar med bläck.

Rullstämplingsteknik har en lång historia och mång använder fortfarande denna teknik när man efterfrågar repeterande information i en tillverkningslinje. När underlaget är av icke sugande karaktär har det alltid varit svår med bläckets torktid. Företaget har utvecklat en förinfärgad färgrulle där färgen förs över från rullen till märkklichén via en rastervals och när den unika färgen träffar ytan blir det en mycket kort tid att torka. Färgrullarna används också i träindustrin men där är färgrullens egenskaper annorlunda eftersom en torr träyta har möjlighet att absorbera färgen och den känns torr direkt efter märkning.

Om du behöver färg för märkning med dina speciella önskemål är det bara att du hör av dej till oss så hoppas vi kunna hjälpa dej!